Intäktskalkylator

Beräkna intäktspotential med växellådsservice

Kalkylatorn utgår från att bilverkstaden har ca 225 kundbilar som passerar en billyft varje år.

Klicka på ”Visa detaljer” på kalkylatorn nedan för att knappa in värden som gäller din egen verkstad, t.ex. oljepriser, din timtaxa, andel automatväxlade bilar osv.

Spolmaskin för snabbare servicejobb, ökat värde för kunden och bättre lönsamhet för bilverkstaden.