Om oljor från Lube1

Lube1™ arbetar, utvecklar och säljer premiumoljor avsedda att klara och överträffa de mest krävande oljespecifikationerna. Lube1™ utgår alltid från de finaste råvarorna, dvs både basolja och additivpaket är utvalda med omsorg från de bästa producenterna.

Olja består av basolja (75-85%) och några hundra additiver som samlat kallas för additivpaket. Basoljan som utgör den största delen av oljan har avgörande betydelse vad gäller de grundläggande egenskaperna som t.ex. värmetålighet och viskositet. Additiver är också viktiga och tillsätts för att t.ex. minska fysisk friktion, lösa upp smuts och restpartiklar från nedbruten olja, hämma korrosion, minska oljans tröghet vid låga temperaturer, ge rätt färg till oljan etc.

Ju mer krävande specifikationer är desto bättre basolja krävs. Den bästa basoljan som används idag är PAO (Poly-Alpha-Olefin) och kategoriseras som grupp IV. De flesta premiumoljorna på marknaden innehåller en stor del PAO, men Lube1 använder enbart PAO som basolja.

Lube1™ producerar premiumoljor genom att enbart använda den bästa tillgängliga basoljan (PAO) i kombination med de bästa tillgängliga additivpaketen. Utöver fina ”råvaror” så tillsätts AACP* som ytterligare höjer prestandan. Värmetålighet, viskositetsegenskaper och stabilitet ökar väsentligt och oljans hållbarhet är därför oöverträffad.

OBS! Informationen gäller endast för Lube1 premiumoljor.

Guide för anslutning av maskin till bil.

Förteckning över olje- specifikationer och vilken Lube1™-produkt som passar att använda för respektive specifikation

Om oljan till automatiska växellådor

Genom en tät kontakt med de stora växellådstillverkarna (Aisin Warner, ZF, Getrag, Mercedes, Jatco m.fl.) så har Lube1™ utarbetats efter deras specifikationer. Specifikationerna som växellådornas tillverkare har definierat som krav namnges sedan av biltillverkarna. Därför finns det mångdubbelt fler namn på specifikationer än vad det finns specifikationer.

Färgen på olja har ingen betydelse för funktionen och biltillverkarna kan fritt välja vilken färg de önskar på sin olja. Färgerna går att blanda, men man ska ändå komma ihåg att det kan bli fel om man blandar två oljor som är av olika kvalitet och specifikation.

Automatlådor med sju (7) växlar, eller färre, arbetar t.ex. med olja som optimeras mot en viskositet på ca 6 mm2/s vid 100 grader Celsius. Oljor med lägre kvalitet har svårt att komma ner till 6 mm2/s. För nyare automatlådor ställs andra krav. Oljan arbetar i högre temperatur och i mindre utrymmen, vilket ställer krav på värmehantering och snabb förflyttning (låg viskositet). Då behövs basolja av mycket hög kvalitet och en olja som är optimerad för lägre viskositet vid hög arbetstemperatur.

Lube1™ Premium ATF är optimerad för automatlådor med 7 eller färre växlar. Med sin höga kvalitet möter den eller överträffar den de specifikationer som finns. Som bonus har oljan med AACP* en unik stabilitet, vilket är fördelaktigt när växellådorna börjar bli lite slitna. Oljan behöver ”hålla ihop” även ventillopp och tätningsringar inte har full kontakt, vilket är en svår uppgift för oljor som är framtagna för nya växellådor.

Kvalitet – vad är det och hur mäter man det?

image
Test utfört av Intertek, www.intertek.com

Oljan skall uppfylla de krav som biltillverkaren anger i sin specifikation, men specifikationer anges i huvudsak i form av krav på viskositet vid olika temperaturer. Dock framgår det inte vad som förväntas hända i temperaturer väsentligt över 100 grader Celsius, t.ex. vid 250 grader C. Ändå är det i de högre temperaturerna som kvaliteten verkligen visar sig. Eftersom det både i motor och i automatlåda förekommer temperaturer på en bra bit över 200 grader Celsius så är det i praktiken en väsentlig skillnad mellan olika oljeprodukter som till synes uppfyller samma specifikation. En förutsättning för att hantera höga temperaturer är att oljan innehåller en mycket hög andel (ju högre desto bättre) av syntetisk basolja, helst av högsta klass (PAO). En annan förutsättning är att additivpaketet håller hög kvalitet. Lube1 arbetar med 100% syntetisk olja, dvs både basolja och additivpaket är helt syntetiska. Detta är unikt.

För att mäta den verkliga kvaliteten på oljan så använder Lube1™ tester där oljan belastas vid en temperatur på 290 grader Celsius. Se grafen nedan som illustrerar hur mycket koks som bildas i de olika oljorna. Ju mindre koks som bildas desto bättre är kvaliteten på oljan.

Varför behöver olja klara höga temperaturer?

I både motor och automatiska växellådor passerar oljan komponenter som är mycket varma. I automatlådor blir lamellytor extremt varma (över 200°C) vid frekvent växling. Det är i huvudsak då som oljan bryts ner. Oljan förbrukas och tappar till slut sina egenskaper samtidigt som koks bildas och ger skadliga beläggningar. Olja med hög kvalitet håller bättre i höga temperaturer och bland annat därför ger hög oljekvalitet bättre hållbarhet och funktion.

Hur kan Lube1 klara så många specifikationer för automatlådor?

Oljans viskositet förändras mycket i takt med oljans temperatur. För att t.ex. automatlådor skall fungera både när oljan är både varm och kall så anger växellådans tillverkare en specifikation. Viskositet är den enskilt viktigaste egenskapen i specifikationen och den uppges i form av ett värde vid 40° respektive 100° Celsius. Viskositeten skall inte vara för hög (tjock) vid låga temperaturer och inte för låg (tunn) vid höga temperaturer. Med bra ingredienser kan man få kall olja att bli tunnare samtidigt som oljan behåller lagom tjocklek vid 100°. Genom att Lube1™ Premium ATF är en 100% syntetisk olja med basolja av högsta klass (PAO) så möter den eller överträffar den de egenskaper som efterfrågas. Utöver att möta själva specifikationen så är Lube1™ extremt stabil vilket är en stor fördel när växellådan har gått mer än 10 000 mil och är lite (eller mycket) sliten.

Olja till automatlådor med 8,9 och 10 växlar är annorlunda

Oljan i moderna växellådor arbetar under nya och extremt krävande omständigheter. Därför krävs en olja som är avsevärt tunnare än vad man tidigare arbetat med. Till dessa automatlådor utvecklas därför en ny premiumprodukt som uppfyller och överträffar specifikationerna. Även den kommer att ha överlägsna egenskaper vi höga temperaturer, vilket blir ännu mer värdefullt i de moderna automatlådorna som växlar mycket oftare och därmed alstrar mer värme.