Gear Fluid Supplement (236ml/8oz)

187.50 kr

Optimering för växellådor, bakaxlar och fördelningslådor.

Artikelnr: LUB-30903 Kategori:

Beskrivning

Optimering för växellådor, bakaxlar och fördelningslådor. Fungerar med alla GL4- och GL5-oljor. Oumbärlig för hårt belastade växellådor. Lubegard Gear Fluid Supplement används dels förebyggande och dels som problemlösare.

Förbättrar växling (t.ex. synkronisering samt effekter av kallt väder)

Optimerar drivlinan (ger bättre bränsleförbrukning och högre uteffekt)

Minskar friktionen i lager och drev (särskilt effektiv i hypoidväxlar)

Passar till alla växellådsoljor för manuella växellådor, slutväxlar och bakaxlar

Reducerar temperaturen vilket förlänger oljans livslängd

Dämpar bildandet av skum i växellådsoljan

Användning
En förpackning räcker till 2,5L olja. Normalt används en förpackning per växellåda / bakaxel / fördelningslåda. För större enheter används 1dl Lubegard per liter olja.

Problemlösning
Det är det ofta värt att utesluta att fel i växellådan är relaterat till oljan. Tillsätt Lubegard Gear Fluid Supplement innan du går vidare med byte eller reparation av en växellådan. Insatsen är i sammanhanget mycket billig och den löser en hel del problem.

Produktmärkning

Hälsoskadligt

Hälsoskadligt

FARLIGT VID INANDNING OCH FÖRTÄRING. IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare Använd lämpliga skyddshandskar.

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner / säkerhetsdatablad.

Innehåller: Difenylamin, reaktionsprodukt med diisobutylen; fettsyraestrar; polybutenyl succinimide.