Platinum Universal ATF Protectant (295ml/10oz)

350.00 kr

Sänker arbetstemperatur och löser problem i automatlådor. Lubegard Platinum Universal ATF Protectant blandas med automatlådans olja för att förlänga automatlådans livslängd och lösa oljarelaterade problem. Testa en Lubegard Platinum Univseral innan du ger dig på dyra renoveringar. Ofta är det bara oljan det är fel på.

Artikelnr: LUB-63010 Kategori:

Beskrivning

Sänker arbetstemperatur och löser problem i automatlådor.

Lubegard Platinum Universal ATF Protectant blandas med automatlådans olja för att förlänga automatlådans livslängd och lösa oljarelaterade problem. Testa en Lubegard Platinum Univseral innan du ger dig på dyra renoveringar. Ofta är det bara oljan det är fel på.

Lubegard Universal ATF Protectant konverterar en syntetisk Dexron III eller Dexron VI till en universalolja som rymmer de oljespecifikationer som finns på marknaden idag.

Instruktionsvideo (youtube.com) på engelska

Optimerar samtliga automatlådeoljor inkl Dexron, HFM och Mercon. Används EJ till steglösa växellådor (CVT / Multitronic).

Optimerar DSG-lådor

Idealisk för fordon som lastas tungt eller drar släp

Säkerställer att automatlådan får en olja som klarar specifikationen

Reducerar oljans arbetstemperatur (9 av 10 haverier sker pga överhettning)

Förbättrar växellådans växelegenskaper, mjukar t.ex. upp hårda växlingar

Förlänger avsevärt automatlådans livslängd och oljans bytesintervall

Reducerar friktion och slitage på metalldelar och interna komponenter

Lösgör kärvande ventiler

Förändrar inte oljans känsliga fosfor- och sulfatbalans

Innehåller inga skadliga ämnen som t.ex. zink och tefleon

Reducerar missljud vid växlingar

Problemlösning
Vid fel på automatlådan är det ofta värt att prova Lubegard Platinum Universal ATF Protectant innan man går vidare med byte eller reparation av automatlådan. Insatsen är i sammanhanget mycket billig och den löser en hel del problem. Undantaget är om automatlådans olja är bränd eller innehåller metall – då är smörjningsproblem uteslutet och reparation nödvändigt.

Användning
En förpacknings innehåll hälls eller pumpas in i automatlådan (genom oljesticka eller påfyllningsplugg) med motorn igång och med växellådan i P-läge. Om växellådan rymmer mer än 9,5L olja (i sin helhet) så behövs ytterligare 0,3dl Lubegard ATF protection per liter automatlådeolja.

Lubegard Platinum Universal ATF Protectant kan användas till de flesta typer av automatlådor. Tillsatsen fungerar med orginalolja eller syntetisk Dexron III / Dexron VI. Använd EJ med Ford Type F ATF eller med CVT-applikationer (steglösa växellådor som t.ex. Multitronic).

”Universal” – vad innebär det?
Tillsatsen höjer kvaliteten på en vanlig helsyntetisk Dexron/Mercon till Mercon V samt olika Highly Friction Modified-oljor som t.ex. Mopar ATF+4. I praktiken innebär det att vilken helsyntetisk Dexron/Mercon-ATF som helst kan användas till alla automatlådor utom de som behöver Ford Type F och de steglösa som använder annan ATF än Dexron ATF.

Viktigt!
Tillsatsen rekommenderas av Volvo, SAAB, BMW, Peugot, Citroen som en prestandahöjande åtgärd och problemlösare, medan vissa växellådstillverkare avskriver sig från garantiansvar vid användning av oljetillsatser i allmänhet. Lubegard är ett av de få märken som de många biltillverkare har rekommenderat i olika sammanhang.

Produktmärkning

Hälsoskadligt

Hälsoskadligt

FARLIGT VID INANDNING OCH FÖRTÄRING. IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare Använd lämpliga skyddshandskar.

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner / säkerhetsdatablad.

Innehåller: Difenylamin, reaktionsprodukt med diisobutylen; fettsyraestrar; polybutenyl succinimide.
Visa mindre