Transmission Flush (295ml/10oz)

225.00 kr

Tar bort oönskade restprodukter och smuts från automatiska och manuella växellådor i samband med oljebyte. Tillsatsen arbetar effektivt och skonsamt. Innehåller inga skadliga ämnen.

Artikelnr: LUB-95001 Kategori:

Beskrivning

Transmission Flush avlägsnar skonsamt beläggningar från växellådans delar

Skyddar skonsamt metall-, plast- och gummidelar

Rost- och korrosionshämmande

Innehåller inga skadliga ämnen

Extra viktigt för fordon som används mycket. Lubegard Automatic Transmission Flush rengör och spolar bort oönskade och värmealstrande restprodukter från automatlådan.

Användning
Fyll på Lubegard Transmission Flush i växellådan och kör bilen i ca 10 minuter. Utför därefter en vanlig oljeservice eller spolning. För optimal effekt tillsätts Lubegard oljetillsats i växellådan efter service.

Problemlösning
För växellådor som misstänks ha oljerelaterade problem är det bra att börja med oljespolning eller oljeservice. För att få maximal effekt av sådant oljebyta används Lubegard Transmission Flush innan den gamla oljan töms ut.

OBS! Som vid alla typer av rengöring av gamla system (tex automatlådor och motorer) finns en risk. Smuts och skräp som har ”tätat” befintliga hål och skador försvinna – läckage kan därför uppkomma efter rengöring.

Hälsoskadligt

IRRITERAR ÖGONEN
Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

 

Innehåller
Smörjoljor, raffinerade förbrukade.

Hur påverkas växellådan om det blir lite Transmission Flush kvar i automatlådan efter oljebytet?
LUBEGARD Transmission Flush innehåller inga skadliga ämnen så det har ingen betydelse om en del blir kvar i växellådan. Detergenter och rengöringsämnen fortsätter bara att hålla växellådan ren till nästa oljebyte.

Varför behövs LUBEGARD Transmission Flush?
Växellådor, i synnerhet automatlådor, behöver hållas rena för att få önskad funktion och hållbarhet. Restprodukter och smuts som bildas vid användning behöver tas bort, vilket sker i samband med oljebyte. Med Lubegard Transmission Flush blir renföringen avsevärt effektivare.

Är Lubegard Transmission Flush tillräcklig kraftig för att användas utan spolmaskin?
Absolut! Manuellt utförd oljeservice blir väsentligt bättre med Transmission Flush, men optimalt resultat får man alltid med en spolmaskin.

Kan jag använda LUBEGARD Transmission Flush med biltillverkarnas utrustning?
Absolut!